Phân biệt gas R410A và gas R22

Khi sử dụng máy lạnh, thì ít có khách hàng nào biết được mình đang sử dụng loại gas nào? có ảnh hưởng đến […]